Blog

Team Challenge: 'Veel behoefte naar saamhorigheid'

Bijgewerkt: aug 31

In maart heeft EventingHQ een survey uitgezet over de Eventing Team Challenge. Het doel was om ruiters mee te laten denken over het concept van de Team Challenge en zo de behoefte en wensen van ruiters in kaart te brengen. In totaal zijn er 44 reacties binnen gekomen op de survey.


Beeld: ESVEO Fotografie

Resultaten

Van de respondenten heeft 50% eerder meegedaan aan de Team Challenge. Een deel (20%) van de respondenten geeft aan nog niet eerder van de Team Challenge gehoord te hebben of er over gelezen te hebben op social media (29,5%). Maar liefst 47,7% wil graag weer meedoen aan de Team Challenge. Ook zijn de respondenten ondervraagd over het ideale aantal deelnemers in een team. 62,8% geeft aan een team van vier het meest ideaal te vinden. Het inschrijfbedrag voor de Team Challenge moet volgens 36,4% tussen de €41,- en €50,- liggen voor een team.


Wordcloud van antwoorden "wat vind of lijkt je leuk aan de Team Challenge?" . Bron: EventingHQ

De respondenten hebben ook aangegeven wat ze leuk vinden aan de Team Challenge. Uit de antwoorden valt op dat er veel behoefte is aan het teamgevoel, samen op wedstrijd/ training gaan, saamhorigheid en gezelligheid. De meesten geven aan dat het voor hun niet om het winnen gaat maar vooral om de sociale aspecten (samen uit, samen thuis). Daarbij geven een aantal ook aan dat eenzaamheid en het individuele aspect de sport minder leuk maken.De respondenten zijn ook ondervraagd over aspecten die organisatorisch beter kunnen of wat er volgens hun nog ontbreekt aan de competitie. De hoofdlijnen zijn:

  • Er zijn nu te veel eisen voor deelname van een team

  • Hulp beschikbaar stellen om een team samen te stellen

  • Meer zichtbaarheid van EventingHQ op wedstrijden

  • Resultaten Team Challenge mogen visueel aantrekkelijker

  • Duidelijkere communicatie


Vervolg

Naar aanleiding van alle antwoorden die we binnen hebben gekregen hadden we de intentie om dit jaar de competitie toch nog uit te schrijven. Echter door alle maatregelen rondom het Corona-virus en de onzekerheid over het verdere verloop van het eventingseizoen hebben we besloten om de competitie door te schuiven naar 2021. In de tussentijd gaan we aan de slag met alle binnengekomen punten en gaan we kijken wat we allemaal kunnen toepassen om de competitie (nog) succesvoller te laten verlopen.


Bekijk alvast de vernieuwde webpagina van de Team Challenge hier.


Foutje gespot? Laat het ons weten!

Contact

Mariska Fröger

Van Hardenbroeklaan 17

3832CK Leusden

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 by EventingHQ. All rights reserved