Blog

Eventing Uitgelegd: 'De Reglementen'

Bijgewerkt: aug 31

Eventingwedstrijden worden gereden volgens de reglementen van de KNHS. In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.


Beeld: ESVEO Fotografie

Toepassing

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. In het algemeen wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen die gelden voor alle wedstrijdsporters. Hier staat o.a. in hoe de organisatie van KNHS wedstrijden in elkaar zit, de taken van de officials, de veterinaire bepalingen, registratie van ruiter en paard en welke wedstrijddocumenten je moet aanvragen voordat je mag starten. In de disciplinereglementen zijn de regels per discipline verder uitgewerkt


Fair play

Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de KNHS worden georganiseerd en die worden verreden in Nederland, geldt de FEI-reglementering (KNHS, 2020).


Spelregels voor beginners

Als je op het punt staat om voor het eerst op eventingwedstrijd te gaan is het handig om het disciplinereglement eens door te nemen. Zo ben je op de hoogte van de spelregels en kom je niet voor verassingen te staan.


Bron: KNHS

Contact

Mariska Fröger

Van Hardenbroeklaan 17

3832CK Leusden

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 by EventingHQ. All rights reserved