Blog

Eventing: 'National Safety Officer'

Bijgewerkt: aug 31

Sinds 2008 heeft de FEI de landen die een internationale eventingwedstrijd organiseren verplicht om een National Safety Officer (NSO) aan te stellen. In Nederland is dat Gert Naber.


Het aanstellen van een NSO is één van de onderdelen van een wereldwijd veiligheids-programma, ontwikkelend door de FEI in samenwerking met de eventinglanden. Jaarlijks komen de NSO's bij elkaar voor het Eventing Safety Seminar, waar over veiligheid wordt gesproken.


De NSO doet onderzoek bij (ernstige) valpartijen in de eventingsport en rapporteert aan zowel de FEI als de KNHS. Ook informeert hij/ zij (wedstrijd)organisaties, technisch afgevaardigden (TA) en crossbouwers over veiligheidsitems en doet voorstellen om de veiligheid in de sport te verbeteren.


Jaarlijks worden valstatistieken bijgehouden van alle eventingwedstrijden. Door deze goed te monitoren hoopt de KNHS risico’s in de sport vroeg te signaleren en hierop beleid te maken.


Informatie over NSO


Bron: knhs.nl

Contact

Mariska Fröger

Van Hardenbroeklaan 17

3832CK Leusden

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 by EventingHQ. All rights reserved