Blog

Eventing: 'Instructie Hinderniscontroleurs'

Bijgewerkt: aug 31

De KNHS heeft onderstaand instructie filmpje gemaakt speciaal voor eventing hinderniscontroleurs. In deze video wordt duidelijk uitgelegd met welke regels en situaties hinderniscontroleurs te maken krijgen. Op deze manier ben je goed voorbereid op je taak als hinderniscontroleur en ben je goed op de hoogte van alle regels.
Belangrijke passage uit het KNHS disciplinereglement Eventing 2020 met betrekking tot je functie als hinderniscontroleur:


Artikel 326 – Hinderniscontroleur

  1. De hinderniscontroleur is verantwoordelijk voor de beoordeling van gemaakte fouten en ongehoorzaamheden op de hem toegewezen hindernis of combinatie van hindernissen in de cross en noteert dit op de hindernisstaat.

  2. Hinderniscontroleurs moeten tot een half uur na het bekendmaken van de uitslag beschikbaar blijven voor consultatie bij ingediende protesten.

  3. Bij een val van paard en/of ruiter in de cross moet de hinderniscontroleur de bijzonderheden en de gevolgen van de val op een ongevallenmeldingsformulier vermelden; de hinderniscontroleur meldt tevens aan de ruiter, dat hij is uitgesloten.

  4. Gedurende de cross moet de hinderniscontroleur elke vorm van wreedheid van een deelnemer noteren en hierbij zo mogelijk de handtekening en naam en adres van een getuige voegen. Hij meldt zijn bevindingen bij de Federatievertegenwoordiger.

  5. De hinderniscontroleur moet beschikking hebben over een horloge en bij voorkeur een stopwatch.


Bron: KNHS

Contact

Mariska Fröger

Van Hardenbroeklaan 17

3832CK Leusden

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 by EventingHQ. All rights reserved